Kategorier
Nyheter Okategoriserat

Varbergs kommun efterlyser skyddsutrustning

Många funderar just nu hur man kan hjälpa till i kommunen och samhället. Här kommer en konkret möjlighet. Alla kan göra skillnad, små som stora bidrag är välkomna.

Det råder brist på skyddsutrustning inom vård och omsorg för att hantera Covid-19. Varbergs kommun efterlyser nu material från näringslivet.

Finns det något av följande material hos er som de inte nyttjar just nu och kan avvaras till vården:

  • Heltäckande plastförkläde
  • Plasthandskar
  • Visir
  • Munskydd
  • Skyddsglasögon

I förebyggande syfte arbetar Varbergs kommun för att säkerställa tillgången på skyddsmaterial för vård- och omsorgspersonal.

Vi är tacksamma för allt stöd, litet som stort.

Hör av dig direkt till kommunstyrelsen genom:  ks@varberg.se
Eller maila till oss: info@oppnaforetag.se så hjälper vi till med samordningen

Kategorier
Kreativitet Nyheter Okategoriserat Varumärke

Välkommen vårt nya värdföretag Vagabond Shoemakers!

Vårt nya värdföretag i vår är Vagabond International AB. Varbergsföretaget som är världskänd utomlands men ibland en doldis i det lokala sammanhangen tar över stafettpinnen från hotell Fregatten. Under våren kommer vi ha möjlighet att lära känna företaget på en medlemsträff.

Läs mer om Vagabond Shoemakers, deras hållbarhetsarbete och konceptet Shoe Bring Back: www.vagabond.com

Vi träffade Vagabond Shoemakers Head of Communications Anna Fahle Björcke för en intervju inför värdskapet på Öppna Företag.

Hej och välkommen som andra värdföretag för föreningen Öppna företag!

Tack! Vi ser fram emot detta!

Varför tackade Vagabond ja till att vara värdföretag för Öppna företag?

Vi tycker Öppna Företag är ett viktigt och unikt inslag inom hur olika branscher kan samarbeta.

Vad betyder öppenhet och inkludering för er?

Det betyder att vi är öppna för inspiration och kunskap oavsett varifrån den kommer o att vi gärna delar med oss. Vi jobbar med stil – och stil har ingen ålder, kön eller geografisk tillhörighet, detta är vår värderingsgrund och vår allra största inspirationskälla är alla intressanta människor vi möter.

Hur jobbar ni idag med öppenhet och inkludering?

Vi gör saker ”på riktigt” och det som förenar oss är vår förmåga att ta fram de bästa produkterna och ha kunskap om hur vi tar dessa vidare ut på många marknader världen över. För att uppnå detta måste vi ha stor lyhördhet för att hitta de olika talanger som krävs, och låta idéer komma fram oavsett varifrån de härstammar ifrån.

Vilka fördelar ser ni med att jobba på ett öppet och inkluderande sätt?

Det omvända är inget alternativ, det vore ett steg tillbaka och något som skulle motarbeta t ex transparens inom vårt hållbarhetsarbete.

Ser ni några utmaningar eller hinder i arbetet för öppenhet?

Ja, det finns alltid friktion av något slag. Men det gäller att jobba runt detta. En grundregel vi har är att vi har alla här varit nya och som ny får man gärna ställa många frågor. När man sedan är ”varm i kläderna” ingår det att man själv hjälper nästa person på samma vis som man själv blivit bemött. När det gäller transparens så är utmaningen att berätta så mycket man kan om vad vi gör, samtidigt på ett sätt så att mottagaren kan ”hänga med” och förstå.

Hur tror ni att värdföretag på Öppna företag kommer att påverka er på längre sikt?

Vi ser främst fram mot lärdomar från andra företag. Både företag emellan och mellan företag och konsumenter (som vi alla är) måste det finnas en öppenhet för samarbete för att kunna skapa en hållbar framtid.

Tack för att ni är med oss, vi ses på era aktiviteter!

Kategorier
Bilder Integration Nyheter

We Meet lunch med besöksnäringen

Den 28 februari var det dags för en ny We Meet-lunch, denna gång med tema besöksnäring. ca 25 deltagare, arbetsgivare och nyanlända arbetssökande träffades över en lunch för givande samtal. Syftet med We Meet är att skapa en mötesplats där arbetsgivare får träffa nyanlända och arbetssökande kan skapa nya kontakter. Denna gång hade vi även besök av politiken lokalt. Riksdagsledamoten Adnan Dibrani (S) deltog i lunchen. Han berömde arbetgivarna som vågar tänka nytt och bredare, samt arbetssökande som vågar komma och  ta chansen. Givande samtal som fortsatte långt efter att lunchen var slut. Nästa We Meet-lunch är 24 april, med tema Industri och tillverkning. Vill du komma? Maila: info@oppnaforetag.se så bjuder vi in dig!