Kategorier
Nyheter

Rapport från styrelsemöte

Öppna företags styrelse hade möte 23 september. Föreningen presenterar sitt första värdföretag i oktober, Calrion Collection Hotell Fregatten. Vi deltar i olika dialogmöten och träffar hos kommunen där vi informerar om Öppna företag och lyfter fram företagarnas perspektiv och vikten av öppenhet i alla delar av kommunens näringslivsutveckling. Styrelsen planerar för fortsatt verksamhet 2020, med utveckling av värdskap, medlemsträffar och informationsaktiviteter.

Kategorier
Nyheter

Utbildning Förtroendefullt Samarbete

Öppna företag bjuder in till utbildning i Förtroendefullt Samarbete

Förmågan och kunskapen att bygga bra och fungerande relationer involverar alla medarbetare i ett företag. Att hitta vinnande lösningar har en stor inverkan på den nedersta raden i bokslutet. I en tid när marginalerna är snäva kan förmågan att snabbt bygga förtroendefulla relationer vara det enskilt mest effektiva sättet att ge ditt företag och dig själv, en konkurrensfördel.

Målgrupp:

Att arbeta med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt Samarbete i organisationen ger kunskaper och insikter om vad som skapar missförstånd och låsningar i kommunikationen och hur vi kan förebygga dessa.

Kanske var du med på Öppna företags nätverksträff den 29 november? Flera deltagare visade stort intresse och vi kan nu erbjuda en utbildning för dig som vill bygga förtroendefulla samarbeten och win-win.

Innehåll:

  • Hur bygger man tillitsfulla och förtroendefulla relationer?
  • Hur stärker jag förtroendet i befintliga relationer?
  • Hur förhåller jag mig och hur reagerar jag i pressade situationer?
  • Hur får man sina behov tillgodosedda utan att det blir på bekostnad av någon annan?
  • Hur minskar man kostnader för konflikter/missförstånd i organisationer?

Datum:

Del 1: 6–8 februari 2019

Onsdagen den 6 februari börjar vi kl. 09:00 och avslutar fredagen den 8 februari kl. 15:15.

Både dag 1 och 2 arbetar vi också på kvällen.

Del 2: Lunch till lunch 28–29 mars 2019

Uppföljningen börjar med lunch kl. 12:00 torsdagen den 28 mars och vi avslutar med lunch kl. 12:00             fredagen den 29 mars.

Plats:

Hotel Tylösand, https://www.tylosand.se

Handledare:

                             

Jeanette Söder          Mikael Mattsson

Kostnad:

Medlem i Öppna företag:

Kurskostnad inkl. bok och material 12 900 kr

Helpension på Tylösand 8 400 kr

Ordinarie pris:

Kurskostnad inkl. bok och material 14 900 kr

Helpension på Tylösand 8 400 kr

Anmälan:

Senast 10 januari antingen till:

Jeanette på: jeanette@sjalvklart.se mobil 0705–194064

Mikael på: mikael@optimore.se mobil 0707–771936

Kort om teorin och programmet:

Programmet bygger på en unik kombination av ”hårda” och ”mjuka” metoder.

Den hårda delen grundar sig på den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln

”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”. Den utvecklar förmågan att hävda egna intressen och

samtidigt bygga upp långsiktiga relationer. Den hjälper till att steg för steg inleda, driva och avsluta en

problemlösningsprocess på ett konstruktivt sätt.

Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element®, utvecklat

av den amerikanske psykologen Will Schutz. The Human Element är en teori och ett förhållningssätt

som ger ökad förståelse för mellanmänskliga relationer och hjälper oss att effektivare kunna

hantera dem. Den ger oss möjligheter att bli medvetna om egna reaktioner och försvarsattityder som

leder oss in i konflikter och låsningar. Den hjälper oss att utveckla vår förmåga att initiera och inleda

en kontakt och att lyssna på ett sätt som främjar goda relationer och problemlösning.

 

Seminariet omfattar tre intensiva dagar plus en lunch-lunch uppföljning. Vi varvar kortare teoriavsnitt

med övningar samt individuella och gemensamma reflektioner. Innehållet utgår från fem mycket praktiska

och omedelbart användbara färdigheter. Färdigheterna krävs för att bygga tillitsfulla och långsiktiga

relationer mellan individer och inom grupper och organisationer. Utbildningen ger dig verktyg att

förhandla vid intressemotsättningar och utvecklar din kompetens i att förebygga och lösa konflikter.

Den ger dig metoder och förhållningssätt för att nå överenskommelser där samtliga inblandande kan

känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Mellan utbildningstillfällena får du några

hemuppgifter att arbeta med. Under uppföljningen förstärks lärandet genom att vi tränar metoder och

färdigheter i vardagsnära situationer.

Sagt av tidigare deltagare:

Kursen erbjöd många personliga aha-upplevelser, en djupare förståelse av mig själv och andra och

hur man kan få till bättre gemensamma lösningar, win/win. För mig personligen var den viktigaste

lärdomen att jag vinner på att bli tydligare med mina tankar, känslor och önskemål i de flesta situationer,

även i förhandlingar. Den har också hjälpt mig att utforska fler alternativ i problemlösning, både

för egen del och i relationer med andra.

Anna Fougelberg, Global Program Manager, Recruitment Sweden, Volvo Group

I samarbete med:

 

 

Kategorier
Nyheter

Kallelse till extra årsmöte

Välkommen till Öppna företags extra årsmöte den 4 december kl. 15.30-16.00 på Varberg Energi, Västkustvägen 50. Mötet behandlar förslag på stadgeändring.

Nedan finner du underlag för mötet:

Kallelse Extra Årsmöte ÖF 181204

Stadgar ÖF 181204

Anmäl dig senast 181130 till annica@oppnforetag.se

 

Kategorier
Nyheter

Nätverksmöte om hjärnans utveckling och hur vi bygger win-win i vårt företagande 29 november

Hur bygger man upp och behåller sin hjärnhälsa? Kom och ta del av Jenny Nybergs forskning om hur fysisk aktivitet kan påverka hjärnans hälsa och funktioner.

Hur bygger man tillitsfulla och hållbara relationer? Hur skapar man win-win i kundrelationer? Och hur kan man minska kostnaden för konflikter/missförstånd i organisationer? Hjärnan växer i stimulerande miljöer. Du kommer under eftermiddagen få del av Jeanettes och Mikaels erfarenhet av vad som bygger förtroendefullt samarbete.

Först när vi kan samarbeta internt blir vi konkurrenskraftiga externt!

Välkommen till en spännande nätverksträff torsdagen den 29 november  kl.13.00-17.00 på Varbergs Sparbank, som är vår värd för dagen. 

Anmäl dig till annica@oppnaforetag.se senast 26 november. Antal platser är begränsade. Anmälan är bindande. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Jenny Nyberg är doktor i neurovetenskap vid Göteborgs Universitet. Hon är vice ordförande i Brain Athletics och har ett stort engagemang för att sprida kunskap om hur man bygger upp och behåller sin hjärnhälsa.

  

Jeanette Söder och Mikael Mattsson har båda arbetat i snart 30 år med organisations- och relationsutveckling. De har stor erfarenhet av att hjälpa människor att skapa företagsklimat som är stimulerande och produktiva. Mikael har även skrivit boken Management by Movement om hur den fysiska rörelsen har en positiv påverkan på resultaten.

Värd för eventet är medlemsföretaget

 

 

 

Kategorier
Nyheter Okategoriserat

Bilder och information från energigivande eftermiddag

Den 20 september bjöd Öppna företag in till en energigivande dag för företag och organisationer.

Ett 80-tal deltagare lyssnade på en föreläsning och workshop med Farida Rasulzada, doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet. Farida forskar kring kreativitet och lönsamhet i företagsvärlden och pratade om hur företag kan bli mer kreativa och hur det påverkar det intjäningsförmågan. Hur man kan främja hälsa och innovation på arbetsplatser samt vad företaget uppnår när personalen ges utrymme att vara kreativ och innovativ.

Under workshopen fick vi testa på olika roller såsom diplomaten, optimisten, pessimisten, politikern, kannibalen, kritikern, traditionalisten och kreatören.

Mathias Frenzel, grundare och ägare till SWT Paper och Antoinette van der Horst, global HR chef inköp och logistik på IKEA hade ett öppet samtal kring företagskultur, värderingar, transparens och förtroende.

Moderatorn Ylva Källman, Kommunimera guidade oss tryggt genom dagen som avslutades med ett panelsamtal mellan Carl Bartler, Varbergs Kommun, Madeléne Hansson, Bildepån, Jeanette Bengtsson, Verteseit, Helena Arnesten, Etikhus och talarna.

I pausen bjöds vi på hållbar fika med juice från Rescued samt rawfoodbollar och hara power juice från Le Juice.

Fler bilder hittar du på facebook Klicka här för fler bilder

Stort tack till alla som deltog och bidrog till en lyckad eftermiddag!

Kategorier
Nyheter

Föreläsning, workshop och nätverkande 20 september

Välkommen till en energigivande eftermiddag med öppna samtal, föreläsning, workshop och nätverkande den 20 september.

Om företagskultur, värderingar, transparens och förtroende. Ett öppet samtal mellan Antoinette van der Horst, global HR chef inköp och logistik på IKEA och Mathias Frenzel, grundare och ägare till SWT Paper.

Föreläsning och workshop med Farida Rasulzada, doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet. Farida forskar kring kreativitet och lönsamhet i företagsvärlden.
Hur blir man kreativ på ett företag? Och hur påverkar det intjäningsförmågan? Hur kan man främja hälsa och innovation på arbetsplatser samt vad uppnår företaget när personalen ges utrymme att vara kreativ och innovativ?

Varmt välkommen torsdagen den 20 september kl. 13.00-17.00
Vi ses på Varberg Event. Vi bjuder på förfriskningar.
Bjud in dina medarbetare. Kanske känner du andra företagskollegor som vill vara med? Bjud in dem också.

Anmäl dig till annica@oppnaforetag.se senast den 18 september.
Anmälan är bindande.
Välkomna!

Kategorier
Nyheter

Självklart är vi med på Pride! Är du?

Öppna företag kommer även i år att stolt vara med på Pride i Varberg 30 juni.

Du hittar oss i Socitetsparken från kl. 12.00. Vi vill gärna att du går i paraden med oss. Vi ses i Socitetsparken kl. 13.30 för att gå i paraden tillsammans!

 

Kategorier
Nyheter

Save the date 20 september

Planeringen pågår för fullt för ett medlemsevent under eftermiddagen den 20 september. Redan nu kan vi berätta att Ikea kommer och talar om employer branding. Fler spännande föredragshållare håller på att bokas. Mer info kommer.

Kategorier
Nyheter

Kallelse till Öppna företags årsmöte

Välkommen till Öppna företags årsmöte den 27 april kl. 13.00-15.00 på SWT Development, Östra Hamnvägen 21.

Nedan finner du underlag för årsmötet:

Kallelse Årsmöte ÖF 180427

Verksamhetsberättelse ÖF 2017

Årsredovisning 2017

Valberedningens förslag på styrelse ÖF 180427

Kategorier
Nyheter

Annica Cauchy tar över som verksamhetsledare efter Emma Steinwall

Öppna Företag växlar nu upp för expansion för fler medlemmar och anställer en verksamhetsledare på heltid.

Under hösten 2017 arbetade styrgruppen främst med finansieringsfrågan. Då vi hade otillräckliga tillgångar fanns det inte möjlighet att ha en löpande projektledartjänst. Emma gick därför ner i arbetstid och vi sökte olika vägar för att få en mer långsiktig finansiering för Öppna företag. Nu är vi glada över möjligheten att anställa Annica Cauchy på heltid, med målsättningen att öka aktiviteten och närvaron. Emma kommer att jobba vidare i projektet på ideell basis.

Med viss fördröjning kommer vi nu att kunna skicka ut information om självutvärderingsverktyget Sesam som färdigställdes i höstas.

Annica Cauchy: Att få möjlighet att påverka för ett mer öppet samhällsklimat känns fantastiskt. Målet är att öka aktiviteten, att medlemmarna börjar använda verktyget Sesam och att företag kan leva efter Öppna Företags filosofi ”Konkurrenskraft genom öppenhet”. Jag anser att alla människor har lika värde och vet att öppenhet leder till ökad kreativitet och lönsamhet, och därför ligger Öppna företags värderingar mig varmt om hjärtat.

De senaste åren har jag jobbat som verksamhetschef för Röda Korset och tidigare med regional företagsutveckling. Jag har startat och drivit företag och affärsområden, och drivs av utveckling och personliga möten.

Jag är på plats från mitten av mars 2018 och nås på telefon 0705–101114, eller via mail annica@oppnaforetag.se