Kategorier
Nyheter

Öppna företag i Pride Varberg

För tredje året arrangerades Pride-festivalen i Varberg, och i år deltog ordförande Mathias Frenzel som regnbågsambassadör och invigningstalare.

Invigningstalet handlade bland annat om hur vi behöver tänka annorlunda för att skapa ett välmående samhälle som inte har negativ påverkan på varken människa eller miljö. Då går det inte att bara följa normen.

– Vi kommer att behöva acceptera och respektera en mångfald av idéer för att få fram nya affärsmodeller, nya tillverkningsmetoder och framför allt nya sätt att mäta framgång, baserat på en balans mellan människa, miljö och ekonomi.

Genom att visa sårbarhet öppnar vi för kontakt. Sårbarhet är en styrka i kommunikationen, inte en svaghet som normen säger – framför allt den traditionella normen för hur en man bör vara.

Vad är har då detta med Pride att göra?

– Kreativitet uppstår inte av sig själv eller av en slump. Kreativitet kräver bland annat öppenhet, mångfald, respekt, acceptans, divergent tänkande och ett icke-dömande förhållningssätt. Det är väl ungefär vad Pride till stor del går ut på, avslutade Mathias.

Mathias höll också en föreläsning om Öppna företag på pre-pride 30 juni, då med fokus på hur öppenhet är lönsamt inte bara för den enskilda människan utan även för företagare.

Läs mer om Pride Varberg 2017

Kategorier
Bilder Nyheter ReleaseParty

Mingelbilder från ReleaseParty på Fästningsterrassen

Vilket fantastiskt inspirerande ReleaseParty det blev!

Ett stort antal företagsledare för Öppna Företag samlades på nyöppnade Fästningsterrassen i Varberg. Projektledare Hans Klaive inledde med att hälsa dem välkomna, lämnade sedan över ordet till ordförande Mathias Frenzel att tillsammans med ledamoten Björn Sjöström för en presentation av den forskning och fakta som är grunden till företagarinitiativet Öppna Företag.

Denna eftermiddag och en bit in på kvällen medverkade även ett antal tjänstemän och politiker från Varbergs kommun samt från Marknad Varberg. Dessa var bland annat Mats Oljelund, integrationssamordnare på kommunen, kommunalråden Lotta Stenkil och Jana Nilsson, nye kommunchefen Carl Bartler samt från Marknad Varberg Martin Andersson m fl.

För att presentera ett axplock av de värdefulla verktyg som erbjuds medlemsföretagen fanns Kristina Widmark och Jenny Juneklint från KBT i Halland samt Cecilia Pedersen från göteborgsbaserade YesP. Efter en bit mat tog Magnus Thomson från Marknad Varberg över och ledde en bra workshop innan det var dags för signering av medlemsbevis och utdelning av foldern som tagits fram.

Mingelbilderna här togs av fotograf Eva-Lena Johnsson.