Frank Hallberg

Varför behövs Öppna företag?

Jag tror på tanken att alltid vara nyfiken, inkluderande och respektera andra gör att man kan lyckas mycket bättre i sitt entreprenörskap.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Öppna företags filosofi passar in i mitt eget ledarskap och genom att träffa likasinnade så hoppas jag kunna inspirera andra och inspireras av andra för att förstärka näringslivet.