Annica Cauchy

Varför behövs Öppna företag?

Det behövs mod till att förändra och öppna upp för goda värderingar. Öppenhet och olikheter leder till kreativitet vilket ger utveckling av företaget, människan och samhället. Företagen i Sverige behöver vara innovativa och kreativa för att fortsatta vara konkurrenskraftiga.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Genom Öppna företags nätverk, med personliga möten, föreläsningar och verktyg så finns det finns goda förutsättningar för att skapa ett mer öppet, jämställt och inkluderande samhälle.