Som företagare, förening eller organisation är ni varmt välkomna som medlemmar!

Som medlem förväntas ni

  • stå bakom Öppna företags vision och definition av öppenhet.
  • informera era medarbetare om vad medlemskapet står för och hur öppenhet ger vinster.
  • jobba aktivt för att skapa en öppen företagskultur.
  • ha en vilja att göra skillnad i samhället.
  • vara öppna med era utmaningar och generösa med er kunskap, så att vi lär av varandra.
  • vara engagerad i Öppna företags nätverk och nyttja våra resurser.

Öppna Företag tar i dagsläget inte ut någon medlemsavgift.

Maila info@oppnaföretag.se för mer information om medlemskap.