Skip to main content
Nyheter

En chans att göra skillnad som företagare – vill du vara med?

By 2017-02-07No Comments

I vår kommer Öppna företag att ha ett samarbete med föreningen Navet, som är en mötesplats där etablerade varbergsbor och nyanlända möts i gemensamma aktiviteter.

För andra året arrangerar Navet en demokratiutbildning för nyanlända, med syfte att överbrygga kulturskillnader och öka kunskapen om öppenhet, jämställdhet och demokrati. Nytt i år är att varje deltagare genomför kursen tillsammans med en svenskfödd, under fyra kurstillfällen á två timmar. Målsättningen är att genom samarbetet skapa diskussion om och förståelse för hur det svenska samhället är uppbyggt.

Vill du som företagare ta tillfället att utbilda en av dina medarbetare i demokratifrågor?

Som ett öppet företag är detta ett hands on-tillfälle att med ett antal arbetstimmar bidra till ett öppnare samhälle, samtidigt som du tillför kunskap och värde till företaget.

Utbildningen är kostnadsfri och sker i Studieförbundets regi med preliminär start efter påsk. Den innehåller följande delar:

  • Svenska samhällets uppbyggnad
  • De svenska partierna och dess ideologier
  • Integration
  • Demokratiarbete i praktiken
  • Mediabevakning med fokus på demokrati
  • Jämställdhet
  • Orientering kring FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • Avslutning – diplomutdelning

Om möjligt kommer man att matcha deltagarna utifrån yrkesområden för ett utbyte på en gemensam yta.

Är du intresserad av att medverka, genom att låta en medarbetare gå kursen? Hör av dig, så förmedlar vi kontakt med Navet.

Läs mer om Navets verksamhet på www.navet-varberg.se