Skip to main content
Nyheter

Lunchföreläsning med Sara Johansson 14 juni

By 2017-04-22maj 10th, 2017No Comments

Att tänka rätt är stort – att tänka annorlunda är större!

Nya idéer föds ofta i mötet mellan oliktänkande människor. Ett gott innovationsklimat förutsätter därför att man förstår och drar nytta av att människor med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter tänker på olika sätt. Det handlar också om att skapa ett tillåtande klimat som präglas av nyfikenhet och tolerans. Sara Johansson, forskare i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, berättar hur man kan skapa gynnsamma miljöer i och omkring företagen.

Alla medlemmar i Öppna företag är varmt välkomna på föreläsningslunch onsdag 14 juni kl 11.30-13.30 på Varberg Event, vår värd för dagen. Som medlem kan du bjuda med upp till fyra medarbetare.

Anmälan till emma@oppnaforetag.se senast 9 juni. Om du anmält dig men inte närvarar, kommer vi att debitera lunchkostnaden i efterhand.

Välkomna!

Sara Johansson tar under föreläsningen upp bland annat följande:

  • Hur bidrar olikheter till innovation och kreativitet?
  • Hur kan strategiskt arbete med s k mjuka värden bli en konkret konkurrensfördel?
  • Hur kan man tänka strategiskt om olikheter vid till exempel rekrytering?
  • Hur stärker man kopplingen mellan forskning och näringsliv i dessa frågor?

Sara Johansson är forskare i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hennes forskning handlar om hur innovativa miljöer skapas i och omkring företagen, och sambanden mellan innovation och tillväxt på lokal, regional och nationell nivå.

Sara är projektledare för projektet Forum Förnyelse, ett EU-finansierat projekt som syftar till att sammanföra forskning och näringsliv och sprida forskningsresultat. Målsättning med projektet är att stimulera innovation och förnyelse i företagen.

Sara arbetar också som analytiker på Jordbruksverket, bland annat med frågor som rör innovation och exporttillväxt i livsmedelsindustrin.

 

Värd för detta är event är medlemsföretaget