Skip to main content
Nyheter

Öppet brev till Varbergs kommun

By 2020-04-01No Comments

Öppet brev till Varbergs kommun från Öppna företag

Just nu behövs öppenhet mer än någonsin. Vi lever i en tid av oro och vi ombeds att stänga in oss. Nu är det viktigt att kommunen motverkar skuldbeläggande, egoism, ryktesspridningar och panikåtgärder – helt normala effekter av stark oro – genom ett ledarskap som inger förtroende.

Det här är en möjlighet att i praktiken visa effekterna av drivkraften, samarbetsviljan och känslan av närhet till varandra som framkom då näringslivet satte bilden av Varberg (Vi är Varberg). Genom att underlätta för nya former av samarbetsinitiativ och vara öppna för oprövade lösningar, kan kommunen förändra attityder på ett sätt som ger goda effekter långt efter att coronaviruset har lämnat oss. Det är nu vi har en chans att faktiskt bli västkustens kreativa mittpunkt på riktigt.

Just nu är det viktigt att skydda invånarna och upprätthålla bra vård och omsorg. Men utan företag stannar Varberg. Våra medlemmar är dels de stora arbetsgivarna i Varberg, dels många enmans- och familjeföretag. Gemensamt för oss är viljan att överleva och fortsätta bidra till ett öppnare och växande Varberg.

Kommuner agerar olika, och företagen agerar olika. Varbergs kommun kan ta en roll som visar vägen. Det behövs nytänkande, kunskap, framåtanda och mod. Begränsningar och hårdare regler för företagare behöver gå hand i hand med omtanke och hjälpsamhet. Visa smidighet och flexibilitet och mindre fyrkantighet och byråkrati. Tidigareläggande av uteserveringarna är ett utmärkt exempel. Kanske kan människor som permitterats från företag erbjudas en meningsfull sysselsättning inom kommunen? Det skulle kräva en samordningsresurs, men en möjlighet att hjälpa till istället för att sitta overksam kan göra stor skillnad för den enskilda människans drivkraft.

Viktigast är att hålla undan rädslan som får människor att fatta dåliga beslut. Som att den friska konsumenten inte vågar gå ut, att medarbetaren inte tar eget ansvar utan blir handlingsförlamad, att företagsledare inte vågar planera för framtiden och att politiker inte vill fatta obekväma beslut.

Så förmedla mod och öppenhet i all kommunikation. Från öppenhet kommer kreativitet, och från kreativitet kommer lösningar och lönsamhet. Tillsammans klarar vi detta. Öppna företag finns som en samarbetspartner för kommunen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Öppna företag