Skip to main content
Nyheter

Så jobbar Taiga som ett öppet företag

By 2017-01-12No Comments

Så jobbar Taiga som ett öppet företag

”Ska det sitta något i väggarna, ska det vara öppenhet”

Taiga är en av de första medlemmarna i Öppna företag. Företaget arbetar med utveckling och försäljning av klädsystem för utomhusarbete, och här är en öppen företagskultur en framgångsfaktor.


– Vi har ett ständigt pågående arbete kring hur vi jobbar med värderingar, vad vi har för språk och vilka kommentarer som är accepterade, berättar Martin Lindblad som är ekonomichef och även representant i Öppna företag. Vi pratar också om vad var och en har för eget ansvar – värderingar kan inte bara vara en ledningsfråga.

Hur gör man då, om man blir utsatt eller uppmärksammar beteende som inte stämmer överens med Taigas värderingar?

– Man kan enkelt rapportera till arbetsledningen. Vill man inte göra det själv kan man göra det via en kollega. Sen har vi en strategi, en dokumenterad process, för hur vi hanterar den här sortens problem.
– Ska det ”sitta saker i väggarna”, är det viktigt det är just öppenhet, menar Martin. Att man vågar ta upp saker. Och det gäller ju självklart inte bara problem, det gäller alla idéer.


För detta ändamål finns det flera forum – det ska vara enkelt och riskfritt att lyfta idéer.
– I våra kollektionsgenomgångar, där säljarna har med sig input från kunderna, välkomnas också tankar om hur vi jobbar och om våra rutiner eller våra produkter.

Martin tror på att medarbetare generellt ser mer till vad ledningen gör, än vad ledningen säger.
– Man kan inte bestämma att ”här har vi högt i tak”. Lever vi inte så, blir ett sådant ställningstagande helt betydelselöst.


Vill ha man ha en ledande position på marknaden krävs det transparens. Martin förklarar:
– För oss är det viktigt att kunna stå för vår produkt. När vi väljer vilka affärer vi går in i, ska vi kunna sova gott om natten med det valet. För att kunna göra det måste man ha rent mjöl i påsen och leverera det man har lovat utan genvägar. Inte en produkt ska lämna Taiga, som vi inte kan stå för och är stolta över.


I praktiken kan detta innebära att inte sälja på kunden mer avancerade produkter än vad de har behov av, eller att avstå affären om man inte kan garantera kvalitén vid varmare tvätt. Priset ska alltid vara värt det som levereras.


Leverantörer väljs i enlighet med CSR-arbetet. Fabrikerna finns bland annat i Polen och Baltikum och närheten till Sverige, jämfört med alternativen i Asien, är ett medvetet val då man enkelt och regelbundet vill kunna besöka fabrikerna och se hur de jobbar.

– Vill man vara ett öppet företag så måste man ta ett visst samhällsansvar. Därför bygger vi långsiktiga relationer med våra leverantörer, med ömsesidigt förtroende. Vi vill vara säkra på att arbetsförhållandena är bra, att lönerna är skäliga och att barnarbete inte förekommer.
– Till exempel jobbar vi med en fabrik i Polen som anställer handikappade personer som behöver hjälp att komma in i arbetslivet – sådana saker känns helt rätt att stötta.


På Taiga eftersträvar man balans i åldersfördelningen, och för närvarande är spannet 24-64 år. Könsbalans är svårare att uppnå, den följer till viss del traditionell fördelning med män inom lager och sälj, och kvinnor inom sömnad.
– Men vi försöker alltid balansera i samband med rekrytering, även om kompetens väger tyngst. Vi tycker också att en etnisk och kulturell mix berikar, även det är en faktor vid rekrytering.

Varför är det viktigt att eftersträva en mix inom dessa områden?
– Är det samma personer eller samma typ av personer som diskuterar, uppstår inga nya tankar. Kritiska frågeställningar och dynamik framkommer först i mixen. Till exempel har den yngre generationen ett helt annat sätt att ifrågasätta tidigare strukturer.
– Det ska vara lite obekvämt ibland, helt enkelt! Så man är tvungen att tänka ett steg längre, eller mer kreativt för att komma vidare i argumentationen. Det blir svårare, men roligare!

Hur har ni kommunicerat medlemskapet i Öppna företag bland medarbetarna?
– Vi pratar om medlemskapet på TKU – (Taiga Kreativitet och Utveckling) och personaldagar. Och vi använder våra pins.


– Det känns som om vi har en bra grund att jobba vidare på. Öppna företags värderingar och budskap ligger nära vår företagskultur, så till viss del är det ett ställningstagande som synliggör dessa. Vi vill befästa vad vi redan står för, så att frågorna lever hela tiden och inte är något man tar upp på möten någon gång om året.

 

Fakta om Taiga

Startade: 1982
Verksamhet: Utveckling och försäljning av klädsystem för utomhusarbete
Antal anställda: 22
Webbsida: www.taiga.se

Alla produkter från Taiga utsätts för hårda prövningar i labbet, för att kvalitén ska kunna garanteras.