Skip to main content
Nyheter

Utbildning Förtroendefullt Samarbete

By 2018-12-21No Comments

Öppna företag bjuder in till utbildning i Förtroendefullt Samarbete

Förmågan och kunskapen att bygga bra och fungerande relationer involverar alla medarbetare i ett företag. Att hitta vinnande lösningar har en stor inverkan på den nedersta raden i bokslutet. I en tid när marginalerna är snäva kan förmågan att snabbt bygga förtroendefulla relationer vara det enskilt mest effektiva sättet att ge ditt företag och dig själv, en konkurrensfördel.

Målgrupp:

Att arbeta med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt Samarbete i organisationen ger kunskaper och insikter om vad som skapar missförstånd och låsningar i kommunikationen och hur vi kan förebygga dessa.

Kanske var du med på Öppna företags nätverksträff den 29 november? Flera deltagare visade stort intresse och vi kan nu erbjuda en utbildning för dig som vill bygga förtroendefulla samarbeten och win-win.

Innehåll:

  • Hur bygger man tillitsfulla och förtroendefulla relationer?
  • Hur stärker jag förtroendet i befintliga relationer?
  • Hur förhåller jag mig och hur reagerar jag i pressade situationer?
  • Hur får man sina behov tillgodosedda utan att det blir på bekostnad av någon annan?
  • Hur minskar man kostnader för konflikter/missförstånd i organisationer?

Datum:

Del 1: 6–8 februari 2019

Onsdagen den 6 februari börjar vi kl. 09:00 och avslutar fredagen den 8 februari kl. 15:15.

Både dag 1 och 2 arbetar vi också på kvällen.

Del 2: Lunch till lunch 28–29 mars 2019

Uppföljningen börjar med lunch kl. 12:00 torsdagen den 28 mars och vi avslutar med lunch kl. 12:00             fredagen den 29 mars.

Plats:

Hotel Tylösand, https://www.tylosand.se

Handledare:

                             

Jeanette Söder          Mikael Mattsson

Kostnad:

Medlem i Öppna företag:

Kurskostnad inkl. bok och material 12 900 kr

Helpension på Tylösand 8 400 kr

Ordinarie pris:

Kurskostnad inkl. bok och material 14 900 kr

Helpension på Tylösand 8 400 kr

Anmälan:

Senast 10 januari antingen till:

Jeanette på: jeanette@sjalvklart.se mobil 0705–194064

Mikael på: mikael@optimore.se mobil 0707–771936

Kort om teorin och programmet:

Programmet bygger på en unik kombination av ”hårda” och ”mjuka” metoder.

Den hårda delen grundar sig på den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln

”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”. Den utvecklar förmågan att hävda egna intressen och

samtidigt bygga upp långsiktiga relationer. Den hjälper till att steg för steg inleda, driva och avsluta en

problemlösningsprocess på ett konstruktivt sätt.

Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element®, utvecklat

av den amerikanske psykologen Will Schutz. The Human Element är en teori och ett förhållningssätt

som ger ökad förståelse för mellanmänskliga relationer och hjälper oss att effektivare kunna

hantera dem. Den ger oss möjligheter att bli medvetna om egna reaktioner och försvarsattityder som

leder oss in i konflikter och låsningar. Den hjälper oss att utveckla vår förmåga att initiera och inleda

en kontakt och att lyssna på ett sätt som främjar goda relationer och problemlösning.

 

Seminariet omfattar tre intensiva dagar plus en lunch-lunch uppföljning. Vi varvar kortare teoriavsnitt

med övningar samt individuella och gemensamma reflektioner. Innehållet utgår från fem mycket praktiska

och omedelbart användbara färdigheter. Färdigheterna krävs för att bygga tillitsfulla och långsiktiga

relationer mellan individer och inom grupper och organisationer. Utbildningen ger dig verktyg att

förhandla vid intressemotsättningar och utvecklar din kompetens i att förebygga och lösa konflikter.

Den ger dig metoder och förhållningssätt för att nå överenskommelser där samtliga inblandande kan

känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Mellan utbildningstillfällena får du några

hemuppgifter att arbeta med. Under uppföljningen förstärks lärandet genom att vi tränar metoder och

färdigheter i vardagsnära situationer.

Sagt av tidigare deltagare:

Kursen erbjöd många personliga aha-upplevelser, en djupare förståelse av mig själv och andra och

hur man kan få till bättre gemensamma lösningar, win/win. För mig personligen var den viktigaste

lärdomen att jag vinner på att bli tydligare med mina tankar, känslor och önskemål i de flesta situationer,

även i förhandlingar. Den har också hjälpt mig att utforska fler alternativ i problemlösning, både

för egen del och i relationer med andra.

Anna Fougelberg, Global Program Manager, Recruitment Sweden, Volvo Group

I samarbete med: