Skip to main content
Nyheter

Värdföretag Systeminstallation

By 2021-05-12No Comments

Hej och välkommen som tredje värdföretag för föreningen Öppna företag!

Tack!

Varför tackade Systeminstallation ja till att vara värdföretag för Öppna företag?

Det passar in i vår profil, vi vill ju bli bättre hela tiden. Målet att jobba med social hållbarhet har funnits länge. Vi gjorde ett gediget arbete med jämställdhetsfrågor i samband med vår miljö- och kvalitetscertifiering. El- och energibranschen är en mansdominerad bransch. Jag läste att två kvinnor läste i el- och energilinjen i år. Det finns fler kvinnor inom tex betong. El- och energiyrken passar kvinnor utmärkt, så vi undrar varför inte fler vill utbilda sig?  Sedan känns det rätt att hjälpa andra, tex när vi har lyckats att hjälpa någon som är ny i Sverige.

Vad betyder öppenhet och inkludering för er?

Detta är viktiga frågor. Man jobbar med sina fördomar hela tiden. Även om jag tror mig vara fördomsfri märker jag att även jag har fördomar, varje dag. Fördomarna kommer från ovana och okunskap, oavsett om det handlar om funktionsnedsättning, invandrare, hbtq eller annat. Men vi jobbar på det. Vi har en medarbetare med en multifunktionsvariation som har hand om kök och sortering. Det tog ett tag innan jag kände mig helt avslappnad i hans sällskap, men nu är det som vanligt. Sedan känns det som att till exempel 90-talisterna ser våra olikheter som något helt naturligt och inte som ett hinder. Vi har mycket att lära oss från yngre generationer, många gånger har de en öppnare inställning än oss.

Jag tycker att vi har lyckats bra med att inte ha dålig jargong på jobbet. Skulle någon uttrycka sig illa stoppas det direkt och vi visar att det inte är okej.  Byggbodarna ute på byggplatser kan fortfarande ha nedsättande jargong.  Det har blivit bättre men det är fortfarande inte bra.

Hur jobbar ni idag med öppenhet och inkludering?

Alla är förebilder. Medarbetare gör som du gör, inte som du säger. Vi har aldrig behövt ändra något för att vi har blivit fler kvinnor, tex språk, jargong. Det är jag stolt över, det bara funkar genom att vi är. Formella och informella ledare lär ut kulturen som sprider sig. Ett gott exempel är mobiler i fikarasten. Alla ställer ifrån mobilen, yngre och äldre, och vi samtalar istället. Hos oss är det väldigt lite pekfingrar.

Vi har hjälpt en medarbetare, där vi fick kämpa extra hårt för att lösa situationen för hans anställning. Till sist blev han fast anställd och kunde stanna i Sverige. Regler för dessa är hemska, efter avslutad utbildning har man 6 månader på sig att hitta en fast anställning, annars riskerar man utvisning.  Det är nästan ett omöjligt uppdrag.

Vilka fördelar ser ni med att jobba på ett öppet och inkluderande sätt?

Vi är en bättre arbetsplats pga det. Gemenskapen som vi har hade vi inte haft annars, tex om vi hade varit exkluderande.

Ser ni några utmaningar eller hinder i arbetet för öppenhet?

Egentligen inte. Men jag tycker att nästan det är intressant när det dyker upp saker som vi tolkar stereotypiskt. Då kan det bli nästan komiskt. Men viktigt att vi synliggör det och sätter ord på det.

Vi vill få in fler kvinnor i företaget och vår bransch men det är en utmaning. När det inte finns många utbildade kvinnor är det svårare att anställa. I några av våra avdelningar har vi dock fler kvinnor än män. Till exempel är våra tre energiingenjörer alla kvinnor, och nu när vi ska anställa en fjärde är även deras önskan att det blir en man.

Hur tror ni att värdföretag på Öppna företag kommer att påverka er på längre sikt?

Man belyser frågan och visar att man tar det på allvar. Vi har ändå försökt att lyfta frågan tidigare. Bara okunnig som är tvärsäker, när man tittar genom en strut. Det är viktigt att lyfta på kepsen och ta ett steg tillbaka för mer perspektiv.

Tack för att ni är med oss, vi ses på era aktiviteter!

Det ska bli kul att anordna något tillsammans när reglerna tillåter.