https://www.youtube.com/watch?v=Hh8elk63sjU

Konkurrenskraft genom öppenhet

Öppna företag är ett nätverk för företag som kopplar öppna värderingar till kreativitet och lönsamhet. För oss är öppenhet en förutsättning för att Sverige ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt, innovativt och välmående land att leva i. Läs mer om vår vision och filosofi.

Vi vill engagera företagare i att nyttja sina möjligheter att påverka samhällsutvecklingen genom sin företagskultur. Vi arbetar med opinionsbildning, kompetensstöd och verktyg för att främja progressivitet och öka kunskapen om kopplingen mellan öppenhet och lönsamhet. Sedan starten 2016 har vi blivit över hundra medlemmar – företag, organisationer, idrottsföreningar och offentliga arbetsplatser. Läs mer om medlemskap.

Projektet drivs i form av en ideell förening med ideella krafter och bidrag från Näringslivs- och destinationskontoret (NOD), Region Halland, Sparbanksstiftelsen och Länsstyrelsen.