Kreativa företag når längre

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. Detta kräver nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

I internationella mätningar och undersökningar är bilden av Sverige:

  • nytänkande
  • öppenhet
  • omtänksamhet
  • äkthet

Det kan också benämnas progressivitet, som betyder viljan att förbättra. På ett övergripande plan handlar progressivitet om att ha en stark tro på framtiden och en vilja att steg för steg göra världen till en bättre plats.

Vi som företagare har ett ansvar och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, och det är också vår ambition. Genom att fortsätta på den inslagna vägen med progressivitet i fokus är ambitionen att Öppna Företag gör Varberg till en lite bättre plats genom kreativt och innovativt företagsklimat som utvecklar och stärker Varbergs konkurrenskraft och näringsliv.

“Organisationer som på ett respektfullt sätt engagerar sig i lokalsamhället och i dess institutioner stärker demokratin och speglar de samhälleliga värderingarna” / ISO26000

Vi är Varberg

Vi är Varberg är ett näringslivsinitiativ i samarbete med Varbergs Kommun, Öppna företag, Företagarna, Varbergs Näringslivsförening, LRF och Västsvenska handelskammaren. Syftet är att skapa en gemensam bild av Varbergs näringsliv. Vi blir det vi säger att vi är.

Genom Vi är Varberg vill vi tydliggöra den stolta, kreativa drivkraft och samarbetet som finns i Varbergs näringsliv. Då stärker vi vårt varumärke och attraherar andra entreprenörer och företagare att verka i Varberg.

Varbergs företagare är drivna, kreativa och öppna för nya idéer. Här välkomnar vi entreprenörer och nytänkare med drivkraft!

Närhet är en framgångsfaktor och vi har närhet till mycket. Närhet till fantastisk kust och landsbygd, närhet till storstäder, närhet till kommun och beslutsfattare och närhet till samarbete företagare emellan. Detta ger oslagbara förutsättningar och fördelar.

We Meet

Öppna företag är en av initiativtagare till We Meet- möten mellan arbetsgivare och utrikesfödda arbetssökande. Initiativet drivs av Öppna företag, Röda korset, Clarion Collection Hotel Fregatten, Arbetsförmedlingen och Varbergs kommuns ungdomsverksamhet Muve.

Tidigare värdföretag: Vagabond Shoemakers, Clarion Collection Hotel Fregatten.

Nuvarande värdföretag: Systeminstallation.