Vår vision och filosofi

Konkurrenskraft genom öppenhet – Med öppna värderingar skapar vi kreativa miljöer, som ger vinster för människor, företag och samhälle.

Vår definition av öppenhet

Öppenhet är att välkomna idéer, initiativ och oliktänkande. Öppenhet innebär att ta ansvar för att skapa en god arbetsmiljö där kränkningar inte förekommer och där olikheter i ålder, läggning, kultur och etnicitet är en tillgång. Öppenhet ger trygghet och mod att våga lyfta idéer som ger utveckling i företaget, och i förlängningen även ett bättre samhälle.

Ett förändrat samhälle

Vårt samhälle möter nya utmaningar. Det pratas mycket om ”vi och dom”. Negativa attityder och misstro mot det demokratiska systemet växer sig starkare till nackdel för samhället, individen och företagen. Delar av näringslivet i Varberg ser med bekymmer på samhällsutvecklingen och vill agera. Med detta som bakgrund har Öppna företag bildats.

Som företagare har vi en speciell möjlighet att påverka. Företaget kan liknas vid ett mikrosamhälle där pratet medarbetare emellan formar, stärker eller förändrar företagskulturen som råder och anger vilka värderingar som styr.

Samhället behöver oss företagare mer eniga och handlingskraftiga än någonsin. För att utmana våra egna och andras rädslor behöver vi vara modiga. De modiga vill förändra och förbättra, inte likgiltigt stå vid sidan och se på. De vill aktivt medverka och aktivt bidra.