Sesam

Vårt webbverktyg för självutvärdering, Sesam, är tillgängligt för alla medlemmar efter att inloggningsuppgifter skickats från Öppna företag.

Sesam innehåller främst en enkätundersökning som skickas ut till medarbetare på företaget. Det finns en version som riktar sig mot flermansföretag, och en något anpassad version för en- eller tvåmansföretag.

Innehållet är tänkt att vara ett underlag för diskussion om öppenheten och kulturen på företaget. Syftet är att få en nulägesbild men också att väcka tankar, beröra och öka kunskapen om olika delar av öppenhet.

Gå till Sesam