Skip to main content

Anu Majkvist

Eldstaden

Eldstaden

Varför behövs Öppna företag?

Öppenhet och kreativitet är kraftfulla verktyg i dagens konkurrens. Mångfald ökar möjligheter till nya affärsområden och ger bättre resultat och trivsammare arbetsmiljö. Öppna företag informerar, inspirerar och visar förebilder om hur företag kan använda öppenhet i sin verksamhet.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Nätverket Öppna företag ger mig nya perspektiv om hur jag kan utveckla mitt företag till att klara av framtiden utmaningar och hur jag kan vända dessa utmaningar till styrkor. Dessutom träffar jag andra företagare som delar våra värderingar.