Skip to main content

Birgitta Lennermo och Paulin Rubensson

Birgitta Lennermo och Paulin Rubensson

Birgitta Lennermo och Paulin Rubensson

Varför behövs Öppna företag?

Öppenhet, lika värde och mångfald är en förutsättning för ett bra och kreativt företagsklimat. Att öppna upp och bjuda in istället för att stänga och mota bort minskar rädslan för det nya och det okända. Vi tror att Öppenhet är bra både för den enskilda individen och för företaget som helhet. Öppenhet krävs för att må bra men också för att skapa bra resultat och en hållbarare värld. Vi tror att vi kan göra skillnad Tillsammans, därför behövs Öppna företag.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Rent konkret tror vi på att de företag som har större öppenhet är mer kreativa och når ett bättre resultat. Vi tror även att öppenhet är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsplats – att kunna attrahera och engagera rätt människor.