Skip to main content

Björn Sjöström

Varberg Energi

Varför behövs Öppna Företag?

Förutom det uppenbara i att det känns som rätt sak att göra, det vill säga att stå för schyssta värderingar, är det samhället som gör det möjligt för oss att vara aktiva och driva företag som levererar produkter och tjänster som medborgare vill betala för. Ett företag måste tänka på hur man löser de samhällsutmaningar som finns idag, för om vi inte löser dem, kommer vi vare sig ha företag eller marknad att verka på. Vi behöver skapa möjligheter för alla att växa och få en plats i samhället om vi vill vara fortsatt framgångsrika.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag tycker främst att det är en oerhörd styrka att ingå i det sammanhang som Öppna företag ger – vi själva tillsammans med ”våra vänner företag” visar tydligt vad vi står för. Jag tror också att vårt både sociala och ekologiska ”fotspår” betyder alltmer, vi behöver fördjupa våra åtagande och synsätt för att förstå vad som är rätt åtgärder. Också övertygad om att vi både attraherar ny kompetens och behåller den vi har. Nästa generation medarbetare värderar vad som är ett framgångsrikt företag annorlunda än tidigare generationer. Det handlar inte om att maximera kortsiktiga vinster utan om att optimera bidraget till en hållbar samhällsutveckling. Allt detta tror jag att Öppna företag hjälper oss att utveckla.