Skip to main content

Bo Öhrwall

GodaGrannen AB

Varför behövs Öppna Företag?

Jag tror frågan berör och kanske oroar många i det inre men det är inte lätt att veta hur man skall hantera den. Det blir lätt att frågan ägs av någon annan och kanske i huvudsak politiker och samhället. Men vi är samhället, alltså äger vi alla frågan. Det är enormt viktigt för alla parter att nyanlända kommer in i arbetslivet, ju fortare desto bättre och det finns mycket bra kompetens och vilja hos alla här. Med en sysselsättning känner man sig behövd, bygger ett nätverk, lär sig kommunicera och blir en tillgång. Dessutom minskas den desktruktiva polariseringen. Nu kör vi!

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Det är en självklar värdegrund för Pickering Interfaces och så även på andra kontor och fabriker i Världen. Mina kollegor och leverantörer är från alla Världsdelar och vi har en mycket sund värdering och mångfald i koncernen. Det är spännande, utvecklande och stärkande för verksamheten.

I vår nya Start-Up Goda Grannen AB hoppas jag det skall skapas en del nya arbetstillfällen. En arbetsplats med stor mångfald och givetvis helt i linje med ”Öppna Företag”. Vi kan alla vara goda grannar 🙂