Skip to main content

Frank Hallberg

Kompetens.biz 4U AB

Kompetens.biz 4U AB

Varför behövs Öppna företag?

Jag tror på tanken att alltid vara nyfiken, inkluderande och respektera andra gör att man kan lyckas mycket bättre i sitt entreprenörskap.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Öppna företags filosofi passar in i mitt eget ledarskap och genom att träffa likasinnade så hoppas jag kunna inspirera andra och inspireras av andra för att förstärka näringslivet.