Skip to main content

Håkan Berndtsson

ER konsult

Varför behövs Öppna Företag?

Företags samhällsansvar har alltid varit viktigt, men är idag om möjligt ännu viktigare. Genom organisationen Öppna Företag skapas en möjlighet för små och medelstora företag att ta ett större ansvar och att det gemensamma ansvaret medlemsföretagen tar får större positiv kraft. På så sätt bidrar man till samhället man verkar i på ett positivt sätt.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

För att ett företag ska nå sin fulla potential måste kulturen präglas av stor öppenhet. I ett företag med öppen, inkluderande och tillåtande kultur tas alla medarbetares potential till vara på det mest produktiva sättet. Det är företagets sammanlagda ”brain-power” som är dess viktigaste konkurrensmedel och en öppen kultur frigör stora möjligheter att tillvarata den fulla potentialen.