Skip to main content

Hans Klaive

Klaive Kommunikation AB

Varför behövs Öppna Företag?

Företagen är ett av de ben som bär upp samhället. Företagen är också en del i vårt sociala nätverk. De intryck och attityder vi får med oss från våra medarbetare för vi också med oss till familj och ut i samhället. Och vice versa. Därför är det viktigt vad som sägs och görs i företaget. Ett företag som har som policy att vara öppet för idéer och visa respekt för alla medarbetare oavsett religion, kultur, språk, läggning eller ursprungsland bidrar till ett mera konstruktivt och humant samhälle.

Hur kan Öppna Företag-filosofin vara bra för ditt eget företag?

Mina företag har alltid levt på att tänka lite tvärs och att hitta nya infallsvinklar. Detta kräver öppenhet och vidsynthet. I gengäld skapar man ett bra medarbetarklimat med människor som är trygga med varandra. Är man trygg i en grupp vågar man mera. Vågar man mera blir det mera uträttat vilket skapar direkt nytta för företaget. En reklambyrå som är sluten och intolerant kan knappast existera på en marknad som kräver dess motsats. Dessutom är det kul att hitta nya vägar och utsätta sig för nya tankar. Driver man ett öppet företag, vågar man mera.