Skip to main content

Jenny Rydén

Varbergs Fastigheter

Varför behövs Öppna företag?

För att; ju fler vi är, desto starkare blir vi – och desto större genomslagskraft får vi! Genom att ta del av andra företags erfarenheter och arbetssätt menar vi att man kan ta lärdom och skapa en bättre och mer öppen arbetsplats. Människor som mår bra och känner sig trygga presterar bättre och skapar på så vis en bättre lönsamhet för företaget.

Vi vill vara en bidragande del till ett hållbart Varberg och vi tror att Öppna företag är en utmärkt plattform för det. Vi vill att våra barn skall växa in i ett samhälle där respekt för andra människor, oavsett bakgrund, är en självklarhet!

Hur tror du Öppna företagsfilosofin kan vara bra för ditt företag?

Att vara med i Öppna företag ger oss verktyg, stöd och inspiration till hur vi kan få våra medarbetare att känna sig involverade till ett bättre företagsklimat och även hur vi kan ta ett större samhällsansvar. Detta tror vi utvecklar och stärker oss både internt och externt.

Vi menar att respekt, hållbarhet, delaktighet och öppenhet skall genomsyra hela vår verksamhet. För, vad vore VFAB utan sina medarbetare? Medarbetarna är VFAB – så vi tror på en hållbar arbetsplats som utgångspunkt, där alla känner att de kan och vågar påverka.