Skip to main content

Johanna Nolsa och Roger Nolsa

Johanna Nolsa och Roger Nolsa

Varför behövs Öppna företag?

Öppna företag behövs för att skapa medvetenhet på arbetsplatser. Medvetenhet om allas lika värde både gällande kön, läggning, etnicitet men även lika värde som anställd att alla är en del i företaget oavsett befattning. Öppna företag är också en viktig del i att få ett hållbart företagande, med miljöfokus och välmående på olika plan. Genom öppna företag ges möjligheten att tillsammans i näringslivet skapa en plattform för dessa frågor.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Öppna företags filosofi stödjer i stort Nolsa creos värdegrund. Med Öppna företags hjälp kan vi också tydliggöra den utåt samt också bli påminda om vår del i vår egna utveckling. Tillsammans blir vi starkare och genom att samverka med andra företag och deras erfarenheter och tankar kan vi lättare sprida människors lika värde, hållbarhet och kreativa arbetsplatser.