Skip to main content

Johanna Stakeberg

Johanna Stakeberg

Johanna Stakeberg

Varför behövs Öppna företag?

CSR Västsverige arbetar för en hållbar utveckling där vi oavsett om vi kommer från privat sektor, offentlig sektor, idéburen sektor eller akademi måste bidra till ett samhälle som utvecklas i rätt riktning socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tillsammans för affärer och samhällsansvar är vårt motto. Ingen kan göra allt men alla kan göra något – och vi tror på samverkan och samarbete och i kontakten med andra kan man både lära nytt och få inspiration att agera. Därför behövs Öppna företag.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag/organisation?

CSR Västsverige står bakom Öppna Företags idé om hållbar utveckling genom de goda krafternas möjlighet att skapa arbetsplatser och samhällen som präglas av transparens, alla människors lika värde och det värderingsstyrda ledarskapet. Det rimmar väl med vår egen filosofi och vår ambition är att leva våra värderingar i vardagen, på ett konkret och tydligt sätt.