Skip to main content

ÅF Consult, Varberg

Varför behövs Öppna Företag?

För ÅF är den en självklarhet att vara med i Öppna företag. Det är helt i linje med våra värderingar och en viktig del av vårt personalstrategiska arbete att öka mångfalden. ÅF har en mycket expansiv tillväxtstrategi och ska den lyckas behöver vi kreativa och kompetenta medarbetare från hela samhället.

Hur tror du att Öppna företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Som teknikkonsultföretag är kreativitet och teamwork nyckelförmågor hos våra medarbetare för bästa leverans till våra kunder. De fakta som Öppna företag lyfter fram angående mångfaldens betydelse för verksamheters kreativitet, belyser varför det är viktigt för oss att ta ställning på alla sätt vi kan. Nätverket som finns och kommer att växa fram inom Öppna företag har alla möjligheter att bli ett utmärkt verktyg för att dela kunskap och erfarenheter mellan företag, så att alla medlemmar därmed kan få möjlighet till snabbare utveckling inom området.

Vi hoppas givetvis också att ÅF:s erfarenhet av att arbeta med dessa frågor kan bidra till övriga medlemmar och vi delar gärna med oss av vårt arbete.