Skip to main content

Karin & Samuel Linde

Don´t Blink

Varför behövs Öppna Företag?

Öppna företag är ett fantastiskt initiativ som erbjuder både små och stora företag en möjlighet att tillsammans arbeta för och bidra till ett öppnare samhälle. Vi spenderar stor del av vår vakna tid på arbetet, där vi i möte med arbetskamrater, kunder och leverantörer både påverkar och låter oss bli påverkade.

Genom att samverka i Öppna företag kan vi hjälpa varandra att verka för en större öppenhet inte bara på våra arbetsplatser utan också tillsammans forma ett öppnare, mer välkomnande, inkluderande och varmare samhälle.

Hur tror du Öppna Företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Som ett fåmansföretag kan man ibland känna att man saknar resurserna för att påverka, men genom att stå tillsammans med andra både små och stora aktörer i Varbergs kommun kan vi få det stöd vi behöver för att jobba med de viktiga frågorna. Vi får också ett naturligt forum för att dela med oss av våra erfarenheter och ta del av de verktyg och hjälpmedel som Öppna Företag erbjuder genom workshops och mötesplatser.