Skip to main content

Lena Carlbom

En trappa upp

Varför behövs Öppna företag?

För att sprida en attitydförändring, både när det gäller vilka personer som är anställningsbara och vikten av att ha ett arbetslag som tar tillvara människors kompetens och olikheter.

Det är bra med ett nätverk där man kan stötta och handleda varandra i olika frågor och ta vara på varandras erfarenheter.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Vi får ett nätverk i Varberg där vi kan dela våra tankar om att låta alla individer få växa. Vi kan skapa större möjligheter att gå från utanförskap till anställningar med lön, vilket är viktigt för alla människor.