Skip to main content

Lena Sandersson

Skrivsand Kommunikation & PR

Ägare: Skrivsand Kommunikation & PR

Varför behövs Öppna Företag?

Företagare är oftast starka förebilder och har därigenom goda möjligheter att påverka andra människor i sin omgivning. Vi tillbringar merparten av vårt livs vakna timmar på jobbet – så det är i hög grad vid fikaborden runtom i landet som åsikter stärks, kommer på kant eller kan förändras. I en företagskultur där ägare och ledare tydligt strävar efter öppenhet och en välkomnande inställning till mångfald på olika sätt ges tryggare medarbetare. Genom känslan av trygghet gror kreativitet, och med större kreativitet kommer nya bärande idéer.

Intolerans, slutenhet och rasism hämmar organisationers utveckling – det är vetenskapligt bevisat. I den tyvärr allt hårdare värld som känns av just nu kan Öppna Företag stötta med verktyg som hjälper till att odla gynnsamma företagskulturer där olikheterna får ta plats och fungera som trevlig näring.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Även om Skrivsand bara består av mig själv – och Öppna Företags-filosofin och mina värderingar stämmer överens – så är det för mig ett viktigt sammanhang att finnas med i. Även om det saknas medarbetare så är inte Skrivsand/jag något utan mina relationer – d v s mina kunder, kontorshotellskollegor, leverantörer, samarbetspartners, ekonomikonsult eller andra. Genom att jag är med i Öppna Företag blir det ännu tydligare att Skrivsand står för – öppenhet, mångfald, respekt och nyfikenhet – som i sin tur bidrar till ett kreativt och hållbart samhälle.