Skip to main content

Linda Björk

Potential.VBG

Potential.VBG

Varför  behövs Öppna Företag?

Vi på Potential.vbg vill att mångfald, olika åldrar, kön, kompetens och kulturer även i framtiden skall vara naturligt inom varje företag likväl som i den offentliga sektorn. Detta skapar man via öppenhet och samverkan över branscher och andra gränser.

 

Hur tror du att Öppna Företag – Filosofin kan vara bra för ditt företag?

Potential.vbg arbetar med alla som har en affärsidé, start-ups till färdiga bolag, vilket innebär att vi kan förmedla denna filosofi så att den även fortsättningsvis blir en naturlig del av Varbergs näringsliv. Föregår vi som ett gott exempel hoppas vi att våra företag följer i samma fotspår. Dessa faktorer är minst lika viktiga i de företag som Potential.vbg går in med Riskkapital i då de blir en del av värderingsunderlaget. Försäljning globalt blir mer och mer vanligt redan från start i och med digitaliseringen, varför det är viktigt att dessa värderingar är med från början i mindre företag.