Skip to main content

Linda Peterson

Ästad Vingård

Varför behövs Öppna Företag?

Att företag går samman och engagerar sig i de här frågorna känns nytt och viktigt.

Vi har faktiskt makten att påverka. Vi har dessutom en stor volym anställda. Tillsammans med alla medarbetare kan företagen utgöra en stor, opinionsbildande kraft.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Idag vill många människor engagera sig i integration och flyktingfrågorna. Men det känns som om det kan vara något mera tillfälligt. Den stora utmaningen kommer när engagemanget mattas. Det blir för oss företagare att ta i precis de frågor som Öppna Företag lyfter. Vi behöver gemensamt arbeta med en bra plan, vi behöver verktyg, vi behöver verkstad. Ett sådant verktyg kan vara tex obligatorisk samhällskunskap. Det är stora frågor som inte enskilda företag klarar själva. Vi behöver vara en del av något större.