Skip to main content

Martin Andersson

NOD Varbergs kommun

Vi står inför enorma utmaningar i samhället. Konkurrensen från omvärlden hårdnar, mänskliga hjälpbehov växer, vi behöver innovationer och nytänkande för att klara klimatfrågor, vi måste tänka långsiktigt och humant om respekt för människors kulturer, religion, läggning, kön.

Samtidigt växer populistiska krafter som vill motsatsen, dvs mer protektionism, slutenhet och intolerans mot andra människor som man inte tycker passar in i deras samhälle. Om Sverige ska bevara sin position som ett öppet, innovativt och ett progressivt samhälle behövs alla positiva krafter.

Öppna Företag står för det progressiva och öppna samhället, skapat av företagare för företagare. Det ger trovärdighet och kraft. Jag är väldigt glad över att Varbergs kommun stödjer Öppna Företags filosofi. Det är helt enkelt ett bra exempel på hur Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt kan fungera i praktiken.

Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs Kommun