Skip to main content

Martin Klasson & Samuel G

Finnveden Säljkraft

Varför behövs Öppna företag?

I ett samhälle där det handlar om att inkludera istället för att exkludera kommer Öppna företag att göra skillnad. Tillsammans kan vi som företrädare i näringslivet utgöra en konkret skillnad genom att ta ställning och visa vägen.

 

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

I vår bransch träffar vi dagligen företagare som vill utveckla eller förändra något i sina bolag. Genom Öppna företag kan vi ge konkreta exempel på hur andra företag har gjort och lyckas genomföra liknande förändringar.

I vårt bolag med verksamhet på flera olika orter i Sverige så kommer ett ställningstagande att markera en ståndpunkt kring våra värderingar även utanför Varberg.