Skip to main content

Martin Lindblad

Taiga

Varför behövs Öppna Företag?

Detta är frågeställningar som borde vara självklara för alla och Öppna företag borde egentligen inte behövas. Det finns dock negativa krafter och dessa bemöts alltför sparsamt och spretigt. Företagen har en viktigt del i att skapa en hållbar utveckling i samhället och det blir en större kraft om vi gör det tillsammans. Öppna företag är ett bra forum för att kanalisera denna typer av frågeställningar och där man kan får stöd av varandra.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Det skapas en bra laganda om man ventilerar denna typen av frågeställningar. Det visar på transparens i bolaget där man vågar stå för sina värderingar. Detta arbete skapar även förtroende hos våra kunder. De vet att de handlar av ett modernt företag som engagerar sig.

Om vi ska möta alla kategorier av kunder, gör vi det enklare om man kan återspegla kunden och förstå dess vardag. Det blir mer naturligt om man är van vid att möta olika människor. Det blir också lättare för oss att rekrytera när de sökande vet att alla kan söka och att företaget inte favoriserar vissa grupper. Vi får en mer levande och dynamisk arbetsplats – det blir roligare att gå till jobbet. Vi märker också att vi tar bättre beslut när olika typer av människor är med i företagets utveckling. Det är en ”rund” fråga men vi märker att alla mår bra av att frågan lyfts och diskuteras och samtidigt avdramatiseras.