Skip to main content
Mathias Larsson

Mathias Larsson

SWT development

Varför behövs Öppna Företag?

Idag finns ingen naturlig plattform för att samla näringslivet kring hållbarhetsfrågor. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar när det gäller att lösa frågor kring utanförskap, polarisering och misstro till det demokratiska systemet.

Om vi inte arbetar tillsammans för att lösa dessa frågor kommer det sannerligen att leda till ett sämre samhälle i framtiden, både för företag och människor när det gäller ekonomi, trygghet och livskvalitet. Därför behövs Öppna Företag.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag anser att filosofin kommer att stärka företagets varumärke och konkurrenskraft. Dels genom att våra anställda känner större trygghet, stolthet och motivation, men vi vet även att dessa värderingar skapar en grund för ett kreativt klimat.

För oss är det egentligen en överlevnadsstrategi. Vi jobbar med utveckling tillsammans med internationella kunder och är fullständigt beroende av öppenhet, kreativitet och motivation. Vår kultur är vår främsta konkurrensfördel. Jag tror personligen att företag som väljer att utvecklas på bekostnad av människor och miljö kommer att ha mycket svårt att överleva i framtiden.