Skip to main content

Micha Björk

Connect

Connect

Varför behövs Öppna företag?

Connect är övertygade om att arbeta utifrån Öppna företags värderingar och vision är avgörande för långsiktigt god lönsamhet i företag samt samhällsutvecklingen i stort.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Connects verksamhet och uppdrag medför ett särskilt ansvar att verka för demokratiska värderingar, ett mångfaldssamhälle, hänsyn till miljö och god etik.  Genom att vara medlem i Öppna företag lär vi oss som organisation mer om öppenhet och kan på ett naturligt sätt koppla på denna kompetens i de tillväxtprogram vi driver tillsammans med regionens företag.