Skip to main content

Anna Andersson

Bildepån

Varför behövs Öppna Företag?

Vi lever i en värld där vi, trots att de geografiska gränserna allt mer suddas ut och avstånden minskar med dagens möjligheter till snabb kommunikation, känner misstro till och rädsla för olikheter och det som vi inte känner till. För att visa att vi står för ett klimat där vi tror på allas lika värde och att det är ur mångfald de mest kreativa och banbrytande idéerna skapas , så tycker jag att öppna företag behövs. Tillsammans blir vi starka.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag är övertygad om att vi, genom att ha team där vi blandar kompetenser, erfarenheter, kulturer, kön och personliga egenskaper, skapar ett bättre resultat som gynnar vårt företag och våra kunder över tid. Vi blir en mer kreativ arbetsplats där vi vågar prova nya och annorlunda idéer.