Skip to main content

Pär Börjesson

Etikhus

Varför behövs Öppna Företag?

Öppna företag är ett ypperligt sätt att visa företagens ståndpunkt i frågeställningar som rör utanförskap. Det är lätt att skylla på att politiken inte gör något eller inte får fram sina ställningstagande på rätt sätt. Men när starka företag och varumärken ställer sig enade så får det en stor tyngd.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

För vår del handlar det om kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte. Vi skulle exempelvis gärna anställa någon nyanländ invandrare, men det finns ett antal frågeställningar som vi önskar hjälp med inför detta. Det är viktigt att vi utför integrationen i företaget på rätt sätt och drar nytta av viktiga erfarenheter som andra gjort.