Skip to main content

Solweig Hagselius

Hallands Hamnar

Varför behövs Öppna Företag?

För att vi gemensamt måste värna om ett öppet samhälle som motverkar det utanförskap som leder till ökad otrygghet och rädslor. Vilket i sin tur mynnar ut till fientlighet bland människor.

 Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Den stöttar och utvecklar HallandsHamnars synsätt om att vara en öppen och modern arbetsplats. Vår inriktning är att fortsatt skapa en arbetsmiljö, för medarbetare som känner engagemang och önskar utvecklas.

Vår dagliga hamnverksamhet har en naturlig koppling till övriga världen. Vårt fokus ligger på den enskilda individen, oavsett kön, ursprung och kultur. Därför värnar vi om att bredda mångfalden och lyfta blicken i en främjade arbetsmiljö.