Skip to main content

Oscar, Johan, Adrian

Vertiseit AB

Vertiseit AB är ny medlem och består av Oscar Edespong, Johan Lind och Adrian Eriksson. Här berättar de varför de har valt att vara med i Öppna Företag:

Öppna Företag är ett fantastiskt initiativ som känns självklart för oss att stödja.

Vår företagskultur bygger på övertygelsen att det är en mångfald av idéer och människor som är grunden till all utveckling.

Jordens mest mångkulturella platser toppar listan när det gäller ekonomisk utveckling. Som exempel på detta kan nämnas New York, Singapore, London, Amsterdam, San Francisco, Sydney med flera. Homogena kulturer och företag stagnerar, medans mångfald är en perfekt grund för kreativitet, dynamik och utveckling.

På senare år har detta också kunnat beläggas i en rad rapporter. En av de mest uppmärksammade rapporterna som finns att läsa på nätet är ”Diversity Matters” från McKinsey&Company. Här framkommer det bland annat att bolag med en hög grad av mångkultur har 35 % större chanser att lyckas än sina mer homogena branschkollegor.

Tolerans och öppenhet är därför inte bara en moralisk fråga, det är avgörande för vårt bolag och Varbergs framtid. Därför stödjer vi Öppna Företag och hoppas att fler gör detsamma.