Skip to main content

Word by Steinwall

Emma Steinwall

Varför behövs Öppna företag?

Vi var många som trodde att vi aldrig skulle uppleva det som nu händer i Sverige; att främlingsfientlighet normaliseras och att det inte längre är fult att inte vilja dela med sig. Men nu är vi här, och vi kommer alla på sikt att tvingas visa var vi har våra sympatier.

Öppna företag erbjuder ett forum för företagare som vill vara offentliga med sitt ställningstagande. Som kanske inte redan kan allt om hur man bäst arbetar med öppenhet och tolerans, men som gärna vill lära sig mer. Som vill vara tydliga, både internt och externt, med vilken företagskultur man strävar efter.

Och den tydligheten kommer att behövas som en motvikt till den okunskap och det hat, som får allt större utrymme i samhällsdebatten.

Hur tror du att Öppna företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Som egenföretagare utan anställda, har medlemskapet i Öppna företag ett stort symbolvärde. Genom bloggen Word by Steinwall har jag förmånen att få människors uppmärksamhet, och för varje ny läsare uppstår en ny möjlighet påverka med mina värderingar. Och jag vill inte skriva några tomma ord.

Därför är det viktigt för mig att ta del av de verktyg som Öppna företag erbjuder, som visar hur vår tids förändringar också kan vara förbättringar. Att vi både som privatpersoner och företagare har allt att vinna på att visa generositet och tolerans. Jag vill samarbeta med andra öppna företagare, lära mig av dem och bygga ett varumärke präglat av öppenhet och mod.