Bli värdföretag och ambassadör

Uppdraget som värdföretag sträcker sig över ett kvartal. Under denna period är du och ditt företag ambassadörer och ett exempel på hur man kan göra skillnad i praktiken.

Ditt uppdrag under värdperioden

En aktivitet
Du bjuder in alla medlemsföretag till en aktivitet. Den kan vara i form av en frukostträff, After work, workshop eller föreläsning. Själva inbjudan, som ska skickas ut minst en månad innan eventet, hjälper verksamhetsledaren till med. Aktiviteten äger rum hos värdföretaget om det är praktiskt möjligt. Den får gärna innefatta en presentation om hur man själv jobbar med öppenhetsfrågor. Programmet kan innehålla en föreläsare och gärna utrymme för dialog mellan medlemsföretagen. Aktiviteten bekostas av värdföretaget, och den ska vara förankrad så att både ledning och medarbetare är insatta i Öppna företags verksamhet och värderingar.

Ett debattinlägg
Du gör ett inlägg i samhällsdebatten i form av insändare eller artikel i HN eller motsvarande media. Inlägget ska beröra en aktuell fråga och vara ett tydligt ställningstagande, gärna med exempel från din egen verksamhet. Inlägget ska spridas i interna forum, på hemsidor och sociala kanaler. Verksamhetsledaren finns till hands som stöd och bollplank, men det är värdföretagets egna ord och engagemang som ska kommuniceras.

Utse nästa värdföretag
I slutet av perioden ansvarar du för att lämna värdskapet vidare till ett annat företag. Inför att man tar över stafettpinnen kommer verksamhetsledaren till företaget, träffar ledningen och berättar om innebörden av att vara värdföretag. Då diskuteras behoven, hur man jobbar med öppenhetsfrågor och hur Öppna företag kan stötta. Vid denna träff kan du som senaste värd gärna delta och ge input.

Din vinst som värdföretag

Värdskapet är ett konkret sätt att arbeta fokuserat med öppenhetsfrågor under en period. Det blir ett bra sammanhang att använda verktyget SESAM och få igång en intern dialog. Ditt positiva ställningstagande kan ge uppmärksamhet i media. Värdföretaget lyfts också med goodwill i Öppna företags olika kanaler och vid aktiviteter. Kring detta finns också ett samarbete med Näringslivs- och destinationskontoret (NOD).
Ditt värdskap – en möjlighet att göra skillnad på riktigt!